Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

På Nasjonalbibliotekets nettsider får du tilgang til en rekke digitale arkiver, deriblant over 250 000 digitaliserte bøker som er fritt tilgjengelig for alle, digitaliserte aviser samt tidsskrift og bilder for å nevne noe.

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

På Nasjonalbibliotekets nettsider får du tilgang til en rekke digitale arkiver, deriblant over 250 000 digitaliserte bøker som er fritt tilgjengelig for alle, digitaliserte aviser samt tidsskrift og bilder for å nevne noe.

Svært mye av innholdet er allment tilgjengelig, men det finnes en del unntak. Du finner mer informasjon om dette på nb.no.

Søk

Språkvelger