Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek

Siljan bibliotek er Meråpent, slik at du nå kan du bruke biblioteket alle dager mellom 07:00-23:00.

Siljan bibliotek er Meråpent, slik at du nå kan du bruke biblioteket alle dager mellom 07:00-23:00. Meråpent er en selvbetjeningsløsning som gir lånere adgang til biblioteket utenom betjent åpningstid.  Tilbudet gjelder på Siljan bibliotek for alle lånere over 16 år, alle under 16 må ha med foresatt.

Slik får du adgang

Tilgang til biblioteket i Meråpent får du ved å kontakte oss i skranken på biblioteket. Her må du signere en kontrakt med oss.  Du må være registret låner, ha gyldig lånekort og personlig pinkode.  Lånekortet ditt oppdateres slik at det kan fungere som en nøkkel til biblioteket.

 

Se avtalen om meråpent her.

Slik kommer du inn

Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste pinkoden din ved inngangen. Dør og lys går automatisk på.

Biblioteket er videoovervåket, og opptak oppbevares trygt etter gjeldende lov og forskrifter. Opphold på biblioteket uten personal til stede, ubetjent tid, skjer på eget ansvar.
Gjør deg kjent med rømningsveier og forlat lokalet umiddelbart om brannalarmen går. Forlat biblioteket før det stenger.

Lån og innlevering

Det er en selvbetjeningsautomat ved inngangsdøren på biblioteket. Denne kan benyttes til lån og innleveringer. Følg instruksene på automaten. Innleverte bøker plasseres på hylla merket med innleverte bøker.

 

Bestilt materiale

Dersom du har fått beskjed om å hente reservert eller bestilt materiale får du samtidig et bestillingsnummer. Alt materiale som er klart til henting står i nummerrekkefølge på hyllen ved selvbetjeningsautomaten. Husk å registrere materialet på selvbetjeningsautomaten før du forlater biblioteket.

 

Skoler/barnehager/institusjoner

For skoler/barnehager/institusjoner/lag og foreninger gjelder andre regler for tilgang i ubetjent tid.  Skoler, barnehager, institusjoner, lag og foreninger kan få utstedt bibliotekkort i institusjonens navn. Kortinnehaver har anledning til å ta med grupper på biblioteket. 

Kortinnehaver holdes ansvarlig for gruppens atferd mens de er i lokalene.

Kortinnehaver plikter å sørge for at ingen i gruppen oppholder seg i lokalet uten at kortinnehaver er til stede.

Vårt felles bibliotek

Det åpne bibliotek bygger på et tillitsforhold mellom bruker og bibliotek. Biblioteket er mitt og ditt, du oppfordres derfor til å passe godt på det og holde ro og orden. Biblioteket er en felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Hærverk blir politianmeldt. Misbruk eller brudd på avtale kan medføre utestengelse.

Søk

Språkvelger