18bb4d6a-c57f-495e-94c1-5e161254545c
Berge Furre : eit liv i rørsle
Berge Furre : eit liv i rørsle
Forfatter: Skre, Arnhild
Utgivelsesår: 2022
Språk: Norsk Nynorsk
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Samlaget
ISBN: 9788252177886
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
'Høvding' og 'bauta' blei Berge Furre kalla då han døydde i 2016, 78 år gammal. Landet rundt mante minneorda fram den skjegløygde SV-leiaren, historikaren og presten, kjend gjennom debattar, pensumbøker og preiker over eit halvt hundreår. Nekrologane vektla den stabile og trygge Furre, men då det omfattande arkivet hans blei opna for biografen, såg ho at dette bildet måtte brytast opp. Kristentru, sosialisme, målsak og fredssak prega Berge Furres liv, men biografen syner oss også prestestudenten som miste trua. Vi blir kjende med fredsvenen som hamna i naiv beundring for DDR. Kampen mot EU gjorde han til folketalar, avsmaken mot jappetida førte han tilbake til kyrkja. Som stortingsmann for SV kjempa Furre fram tverrpolitisk semje om betre bondekår, men han skapte splid med lovbrot og risikerte riksrett då han offentleggjorde hemmelegstempla dokument om amerikanske militære peilestasjonar i Noreg. I biografien om Berge Furre og hans tid trer eit undrande, intenst, rastlaust og strategisk handlande menneske fram. Omdiskutert til det siste. Ein mann i rørsle, eit levande menneske

Tilgjengelighet

Loading...

Resultatliste

f08aafaf-6ff2-478d-9bd2-7f3b44519a95
a2d0daee-d8aa-4be0-85d8-c11d1b276968
Opphav: Skre, Arnhild

Resultatliste

Språkvelger